Školení


[col class=“span12″]

Školení svářečů a operátorů z BZOP při svařování s evropskou zkouškou podle ČSN EN 287-1, EN ISO 9606-1, EN 1418 a EN ISO 14732.

Školení svářečů z BZOP při svařování se základním kurzem podle ČSN 05 0705

Zaškolení (tzv. zaškolení dělníků, aby mohli obsluhovat pálicí zařízení, kyslíko-acetylénovou soupravu, pálení plazmou, pálení pálicím traktorem) Toto zaškolení je možné provádět i ve firmách aniž by dělník musel navštěvovat svářečskou školu.

Školení svářečského personálu z technologie svařování pro svářeče se základním kurzem i pro svářeče s evropskou zkouškou, tato školení jsou jen pro oživení, nebo zdokonalení v technologii svařování, ale můžeme tyto školení přizpůsobit dle výroby ve firmě

[/col]

Napsat komentář