Svářečský dozor


[col class=“span12″]

Nabízíme Vám externí svářečský dozor pro zjištění systému kvality ve výrobě.

Svářečský dozor má stanoveny úkoly, odpovědnosti a činnosti technickou normou ČSN EN ISO 14 731 (v souladu s ČSN EN ISO 3834-1 až 5, ČSN EN ISO 14 554-1 až 2, ČSN EN ISO 13 214, ČSN EN 1011-1 až 8

Je komplexně odpovědný za oblast zvláštního technologického procesu svařování a za činnosti související se svařováním při provádění svařovaných výrobků.

Požadavky na svářečský dozor – jsou stanoveny výrobcem, smlouvou (kontraktem) nebo výrobkovou normou.

Odpovědnost má tato osoba ve vztahu k jakosti svařování a souvisejícím činnostem.

Provádí plánování, komplexní dozor, kontrolu a přejímky při výrobě svařovaných výrobků (konstrukcí a zařízení), kde jsou požadovány specifické (speciální) technické znalosti dle ČSN EN ISO 14 731 čl. 6.2 a standardní (vyšší) požadavky na jakost dle ČSN EN ISO 3834 – 3 (2), v souladu s ČSN P ENV 1090 – 1 příloha E, čl. E. 1, tab. E1; ČSN 73 2601 čl. 5.4; event. jinými výrobkovými normami.

[/col]

Napsat komentář