PŘÍPRAVA NA CERTIFIKACI A ZAVEDENÍ SYSTÉMU KVALITY

 • Komplexní příprava potřebných dokumentů
 • Příprava zakázek dle požadavků zákazníka
 • Zajištění kvalifikace výrobních postupů
 • Zpracování příručky kvality dle charakteru výroby
 • Školení pracovníků kontroly kvality
 • Školení svářečského personálu

VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

 • Příprava zakázky dle dodané výrobní dokumentace
 • Zpracování návrhu kvalifikace postupu svařování „pWPS“
 • Zpracování specifikace postupu svařování „WPS“
 • Kvalifikace postupů svařování WPQR
 • Zpracování svařovacích, kontrolních a inspekčních plánů
 • Zajištění zkoušek evropských svářečů a operátorů
 • Pracovní a svářečské instrukce
 •  Pracovní zkoušky
 • Určení vhodnosti přídavného svařovacího materiálu
 • Předpis PKZ – plán kontrol a zkoušek

VYPRACOVÁNÍ SMĚRNICE SVAŘOVÁNÍ

 • EN ISO 9001
 • EN ISO 3834-2,3
 • EN ISO 1090-1,2

DALŠÍ ČINNOSTI

 • Účast při certifikaci jako auditor
 • Přednášky o technologii svařování a BZOP při svařování
 • Provádění interních auditůProhlédněte si naše certifikáty


Spolupracujeme

nbqc